Hayvan Yeminin Önemi

Sığırlar (özellikle süt sığırları), sahip oldukları kompleks sindirim sistemi işleyişinden dolayı çok narin hayvanlardır.

Bu yüzden doğru ve dengeli beslenmeleri hem verimlerini hem de sağlıklarını birbirine bağımlı olarak çok yakından etkiler.

Rasyonlarındaki saman (silaj)-fabrika yemi oranları, süt verimlerini ve sağlıklarını yakından ilgilendirir.

Hayvanlara yeterli miktarda fabrika yemi verilmemesi ve işkembenin saman (silaj) gibi fazla yemlerle dolgun bir hal alması sindirimi azaltır.

Bu yüzden süt veren ineklerde, saman (silaj)-fabrika yemi oranı optimum %50-%50 oranında olmalıdır. Bu oranın saman (silaj) gibi yemlere doğru kayması varsayıldığında süt veriminde düşüklükler, fabrika yemine doğru kayması durumunda ise süt veriminde yükselmeye rağmen hayvan sağlığında bir bozulmaya yol açması kaçınılmazdır.

Aker Agro

Bilimin ve teknolojinin hızla değiştiği günümüz şartlarında zamana, bilimsel gelişmelere ayak uydurmak ve bunu ülkemiz hayvancılığına doğru yansıtmak ana gayemizdir. İthal ettiğimiz AKER AGRO yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen ürünlerin, insan gıdası olarak tüketildiğinin bilincindeyiz

Dünya yem standartlarına uygun, sağlıklı, kaliteli yem ithal etmek ve üretmek vazgeçilmez prensibimizdir.

Hizmetlerimiz

Sizin için hangi hizmetleri verebiliriz ?

Agro Besi Yemi

Besiye alınan sığırlarda tüm besi dönemi boyunca kullanılabilecek ekonomik bir yemdir. Yüksek protein içeriği nedeniyle 300 kg canlı ağırlığa kadar olan genç danaların besisinde kullanımı tavsiye edilir.

Kaba yem miktar ve kalitesine bağlı olarak 3-7 kg kadar kullanılır.

Eğer besi bitirme yemi olarak kullanılmak istenirse (yani 300 dan büyük besi materyali için) 3-5 kg tahıl (arpa-mısır-buğday gibi) ilave edilerek kullanılabilir.

Bu yem genç yaştaki hayvanların büyüme, kemik gelişimi, besinin ilerleyen dönemlerinde et bağlanacak çatının gelişmesi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Tüm besin maddeleri yönünden dengelidir.

Kaba yem oranı %30?un üstüne çıkarılmamalı, %10?un da altına düşürülmemelidir.

Ek bilgi için firmamız teknik personelinden destek alabilirsiniz.

Yem artırımı ve değişim kademeli yapılmalıdır.

Verilecek yem miktarları kısıtlı yemleme yapılan koşullar için öneri niteliğindedir. Ancak besideki hayvanların yüksek kesif yeme alıştırılıp serbest yemlenmesi esastır.

Devamını Okuyun